ประกาศรับสมัคร Technician Support มีรู้พื้นฐานดังนี้

1. VLAN
2. Access Point

รับวุฒิ ปวส ขึ้นไป

...