บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด

                                                                  วันที่ก่อตั้ง                   24 กุมภาพันธ์   2538

                                                                   ที่อยู่                           329 – 335 ถนนหนองดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

                                                                   เบอร์โทรศัพท์           044-514224

                                                                  เว็บไซต์                      http://www.plai.co.th

                                                                  คำขวัญ (Slogan)        มั่นใจ สบายใจ เมื่อใช้บริการที่พลายซิสเตมส์

                                                                  วิสัยทัศน์(VISION)   จำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำแบบครบวงจรในอิสานใต้ ลูกค้าเชื่อมั่น ด้วยมาตรฐาน การบริการแบบมืออาชีพ