บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ )
ที่อยู่ 329 -335 ถนนหนองดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044-514224